Chính sách bảo mật

Chúng tôi là ai

Hitien là trang website chuyên tư vấn những thông tin, nội dụng về tài chính, tín dụng online. Tại đây, chúng tôi sẽ giới thiệu cho khách hàng những ứng dụng cho vay tiền online uy tin cao, được đánh giá chất lượng dịch vụ tốt. Ngoài ra, khách hàng có thể truy cập vào trang website tìm kiếm các thông tin tài chính, tín dụng tốt nhất.

Địa chỉ website là : https://hitien.info

Bình luận

Khách hàng bình luận trong trang website tại các bài viết, hình ảnh sẽ được chúng tôi thu thập thông tin và thu thập địa chỉ IP. Việc thu thập này sẽ không làm ảnh hưởng đến khách hàng, giúp khách hàng tư vấn một cách tốt nhất.

Cookie

Cookie giúp khách hàng lưu giữ thông thông tin tài khoản, email, khi khách hàng muốn bình luận, truy cập vào trang website không cần phải đăng nhập tài khoản hay bình luận trên bài viết.

Cookie chỉ lưu giữ thông tin cần thiết, khách hàng muốn tắt hãy tắt trình duyệt là xong

Nội dung nhúng từ website khác

Những bài viết, video, hình ảnh.. sẽ được chúng tôi nhúng từ các website khác. Khách hàng muốn truy cập vào các website đó đều thuận tiện, an toàn như khách hàng truy cập vào những website khác.

Dữ liệu của bạn tồn tại bao lâu

Dữ liệu tồn tại vô thời thời hạn. Là thông tin cơ sở cho chúng tôi giúp ích cho khách hàng được tốt nhất. Những bình luận của khách hàng thay vì xét duyệt chúng tôi sẽ để hiện thẳng lên trang website. Chúng tôi mong khác hàng hãy bình luận thông tin liên quan về tài chính, tín dụng.

Chia sẻ thông tin

Tuyệt đối những thông tin cá nhân, giao dịch của khách hàng sẽ không bao giờ chia sẻ ra bên ngoài. Những thông tin này sẽ không có bên thứ 3 sử dụng, khai thác bất hợp pháp, trừ khi khách hàng cho phép.

Cam kết an toàn

Chúng tôi cam kết các thông tin cả khách hàng, giao dịch của khách hàng tuyệt đối được bảo mật cao nhất, an toàn khi sử dụng.